Gestalt – metoda psychoterapii

Gestalt

Gestalt, jako metoda psychoterapii, to metoda pracy, w której klient jest najważniejszy. Psychoterapeucie towarzyszy pytanie, co może być pomocne. Psychoterapeuta jest zaciekawiony tym co się dzieje u Klienta. Klient przychodzi na psychoterapię w wyniku sytuacji dyskomfortu, często wywołanego sytuacją spustową, która powoduje, że jego wcześniejsze sposoby funkcjonowania przestały działać. Mówi „dalej już tak nie chcę, nie potrafię, chcę inaczej”. W procesie pracy poszukuje nowych sposobów funkcjonowania i radzenia sobie. Psychoterapeuta jest szczery, zaangażowany, mówiący o tym, co w nim się dzieje w kontekście tego co przeżywa klient.

Psychoterapia Gestalt to przede wszystkim czas relacji i bliskości. I to jest zdecydowanie największym czynnikiem leczącym.

Bardzo dużo przydatnych i ciekawych informacji znajdziesz poniżej.


Oto kilka zasad psychoterapii Gestalt:

  1. Żyj teraz, to znaczy, przejmuj się raczej teraźniejszością, niż przeszłością lub przyszłością.
  2. Żyj tutaj, to znaczy, połącz się z tym co jest obecne, zamiast tego co jest nieobecne.
  3. Przestań sobie wyobrażać, przeżywaj to, co jest realne.
  4. Porzuć niepotrzebne myśli; zamiast tego, odczuwaj i obserwuj.
  5. Wybierz wyrażanie się, zamiast manipulowanie, wyjaśnianie, usprawiedliwianie lub ocena.
  6. Oddaj się bólowi i nieprzyjemnościom w tym samym stopniu co przyjemnościom; nie ograniczaj swojej zdolności do bycia świadomym.
  7. Nie akceptuj niczyich „powinieneś” lub „musisz” tylko swoje własne.
  8. Weź całkowitą odpowiedzialność za swoje reakcje, uczucia i myśli.
  9. Zaakceptuj to kim jesteś i jaki jesteś.

Gestalt - pomoc psychologiczna

Psychoterapia Gestalt patrzy na klienta jako pełnego potencjału, wystarczającego by przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu i poznać jej lub jego własne szczęście.

Psychoterapia Gestalt powstała pod koniec lat czterdziestych w Stanach Zjednoczonych.  Obecnie jest to jeden z najszerzej rozpowszechnionych nurtów terapeutycznych na całym świecie. Psychoterapeuta w pracy jest bardzo elastyczny i swobodny, a samo spotkanie i relacja terapeutyczna jest czynnikiem leczącym i korygującym.

Nurt Gestalt w praktyce czerpie i zawiera w sobie elementy egzystencjalizmu, fenomenologii, psychoanalizy, terapii ciała. Stąd jej główny atut, którym jest całościowe widzenie człowieka, jako jedności ciała, emocji, relacji, myśli i duchowości.

Psychoterapia Gestalt umożliwia większe poznanie siebie. Uczy klienta nawiązywania lepszego kontaktu z ludźmi i rozwija umiejętność twórczego dostosowywania się do otaczającego środowiska, które to przecież wciąż się zmienia.

Pomaga także w uświadomieniu sobie tych mechanizmów wewnętrznych, które często popychają nas do odtwarzania utartych i nie zawsze korzystnych stereotypów w myśleniu i zachowaniu.

Ta metoda psychoterapii skłania do badania nowych sposobów ich rozwiązywania. Stawia pytanie „Jak mogę to zmienić?”.

Ta metoda prowokuje do jeszcze lepszego poznania samego siebie i do zaakceptowania tego jaki jestem.

 


Psychoterapia Gestalt nakierowuje na:

– poszukiwanie wewnętrznej życiowej harmonii

– znalezienie i umocnienie własnej przestrzeni i wolności

– rozwój własnego najbardziej nam optymalnego sposobu życia


Psychoterapia Gestalt – jest kierunkiem psychoterapii, którego podstawowe idee i metody opracowali Frederick Perls, Laura Perls i Paul Goodman. Wielki wkład w rozwój metodologii i teorii terapii wnieśli również Isadore From, Erving i Miriam Polster, Joseph Zinker, John Enright, Serge Ginger i inni.

 

Podstawowymi zasadami psychoterapii Gestalt są:

– bycie Tu i Teraz (czyli praca w teraźniejszości)

– dążenie do poszerzania świadomości

– rozwój zdolności do brania odpowiedzialności za własne życie

Celem psychoterapii Gestalt jest uświadomienie sobie przez klienta tego, co robi, jak to robi i w jaki sposób może to zmienić, przy jednoczesnym przyjęciu siebie takim, jaki naprawdę jest.

Psychoterapia Gestalt obecnie opiera się głównie o założenia filozoficznej fenomenologii, teorii pola, filozofii egzystencjonalnej oraz dialogu Bubera.

Rezolucja Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) zwraca uwagę na fakt, że psychoterapia jest skuteczną formą pomocy osobom z różnorodną problematyką. Liczne badania naukowe pokazują, że terapie humanistyczne, w tym także psychoterapia Gestalt, są skutecznymi formami psychoterapii, a wyniki uzyskiwane przez psychoterapeutów Gestalt są porównywalne z wynikami terapeutów innych orientacji teoretycznych, w tym terapeutów poznawczo-behawioralnych, psychodynamicznych i systemowych. Prowadzone badania naukowe dotyczące tej metody psychoterapii obejmują różnorodną problematykę kliniczną.

Wyniki badań naukowych potwierdzają skuteczność psychoterapii Gestalt w praktyce klinicznej.

Przyjmuję w gabinecie, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca online.


Zapr
aszam do kontaktu
tel: 605 378 679   |   email: patrykgregorczyk@gmail.com   |   Dojazd – Google maps

gestalt - metoda psychoterapii


Start     //     O mnie     //     Psychoterapia     //     Terapia     //     Pedagog     //    Coaching     //     Rozwój Osobisty     //     Szkolenia     //     Cennik     //     FAQ     //     Blog     //     Kontakt